Realitat o imaginació?

11
May

Interressant i distreta notícia sobre la guerra entre creadors de virus, Grupo Skynet anti-virus (Netsky) ¿Robin Hoods de la Red?.

No sembla descabellada la idea d’una guerra a nivell mundial entre els creadors de codi maliciós, però de totes formes, això no diu molt del creador del sistema operatiu sobre el que s’està desenvolupant aquesta guerra xD