Software per Mac

19
May

Ensalada de software per Mac gràcies a GenBeta. El que em sembla més interessant és el Desktop Manager, escriptoris virtuals amb efectes gràfics.