Hacks de l’iSight i del sensor de moviment dels Macs

06
Jun

Genial pàgina amb una gran llista d’aplicacions que utilitzen les tècniques de reconeixement d’imatge i sensors de moviment com si fòssin dispositius HID

Motion Sensing and iSight Hacks on the Mac