• Creació d’un Mural Timelapse

    • Grabat durant la realització d’una obra l’Aurelio Cachafeiro
    • Mural timelapse
    • Març 2010